W CZASIE FERII ZIMOWYCH ZAJĘCIA REGULARNE W KLUBIE NIE ODBYWAJĄ SIĘ. SKŁADKA CZŁONKOWSKA W MIESIĄCU LUTY ZMNIEJSZONA JEST O 50%.