Zdrowie i bezpieczeństwo ZAWODNIKÓW, INSTRUKTORÓW ORAZ PRACOWNIKÓW KLUBU należą do naszych priorytetów. Podczas przeprowadzania zajęć jak i w związku ze wzmożonymi środkami bezpieczeństwa postaramy się dokonać wszelkich czynności abyśmy byli razem bezpieczni.

-POMIARY TEMPERATURY CIAŁA

Każą osoba wchodząca do Klubu lub na sale treningowa ma mierzona temperaturę a wynik jest odnotowywany (za zgoda uczestnika lub opiekuna prawnego).

– DEZYNFEKCJA RĄK

Przy wejściu do klubu jak również na hale sportową umieszczone zostały dozowniki z płynem antybakteryjnym. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu jak i wyjściu z treningu. Dodatkowo na salach treningowych będą dostępne płyny do dezynfekcji.

– NOSZENIE MASECZEK OCHRONNYCH

Do momentu wejścia na sale treningowe każde uczestnik, instruktor zobowiązany jest do przemieszczania się w maseczce ochronnej. Na zajęciach ćwiczymy bez maseczek.

-SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

Wszystkie sale treningowe po każdym dniu są dokładnie sprzątane i dezynfekowane. W czasie zajęć pracownicy wycierają najczęściej używane powierzchnie (poręcze, klamki…)

-OŚWIADCZENIA COVID-19

Wszyscy uczestnicy, zawodnicy i pracownicy Klubu muszą oddać OŚWIADCZENIA COVID-19 które potwierdzają ich stan zdrowia