W DNIACH 11-15.01.2021 w Klubie ACRO DANCE organizowane będą intensywne zajęcia w ramach ferii zimowych. Zajęcia odbywać się będą w kilku grupach wiekowych (liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona) . Zapisy na FERIE dokonujemy telefonicznie( tel: 693-846-399) lub e-mail biuro@acrodance.pl a potwierdzeniem rezerwacji miejsca w grupie jest dokonanie opłaty.

Zajęcia podczas przerwy świątecznej są idealna formą aktywności po długiej przerwie świątecznej jak również dla zawodników biorących czynny udział w rywalizacji sportowej- przygotowaniem przed zawodami sportowymi. 

Plany godzinowe mogą delikatnie zostać zmienione.

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem dni wolnych od zajęć, podczas FERII ZIMOWYCH zajęcia regularne NIE SA PROWADZONE!!! W miesiącu w którym odbywają się ferie (styczeń 2021) SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ZAJĘCIA WYNOSI 50%. Na zajęcia regularne wracamy 18.01.2021