DEKLARACJA CZŁONKOWSKA: >FORMULARZ 2018/2019<

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NALEŻY POBRAĆ I ODDAĆ INSTRUKTOROWI PROWADZĄCEMU ZAJĘCIA BĄDŹ NA RECEPCJI KLUBU