Składka członkowska jest stała w każdym miesiącu- nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma tygodniami ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema.

Wszystkie składki członkowskie wpłacamy przelewem na konto klubu.

Dane do przelewu:

Klub Sportowy ACRO DANCE

nr konta: 45 1020 1042 0000 8802 0468 8943

tytułem:  (imię i nazwisko zawodnika)……… GRUPA…… składka członkowska…… (podajemy miesiąc za który opłacamy składkę)                                                      np. Jan Kowalski, Grupa DD1, składka członkowska wrzesień 2023.